Az új oldal elindításakor ésszerűnek tűnt rögzíteni, hogy a legnépszerűbb cikkeket eddig hány alkalommal nyitották meg. Ez lehetőséget ad majd arra, hogy bizonyos idő múlva megnézzük, olvassák-e a régi oldalon levő régebbi, korábban népszerű cikkeket. Kb öt héttel később ismét megnéztük az aktuális adatokat, ez már az oldal megújításának hatásáról is ad némi képet.  Továbblépést követően megnézheti az eredményt, ősszehasonlítva korábban rögzített adatokkal.

 

Az egyszerű összehasonlíthatóság érdekében a 2011. április 4-én publikált cikkben szereplő táblázatot egészítettük ki a 2016. 07. 06-ai adatokkal. Az eredeti táblázatban két időpontban (2011.09.06. és 2015.04.03.) rögzített adatok szerepelnek. A korábbi időpontban csak az első 10 legnépszerűbb cikk látogatottsági száma szerepel, a későbbiben az első 25 cikké. A cikkek sorrendje a 2015.04.03-ai népszerűségnek megfelelő. 2016. július 6-án és 2016 augusztus 14-én szintén az éppen aktuális 25 leglátogatottabb oldal megnyitásainak számát rögzítettük, a korábbi táblázat kiegészítéseként (1. Táblázat). Természetesen valamennyi adat az adott cikk publikálásától (ennek dátumát a cikk címe utáni oszlopban tüntettük fel) a megadott időpontig történt összes oldal megnyitást mutatja. Mivel a táblázatban a cikkek sorrendje a 2015-ös rögzítés szerinti sorrendet követi, a többi négy időpontban a népszerűségi sorrendet az oldal megnyitások száma mellett, zárójelben tüntettük fel.

1. Táblázat

A későbbi esetleges összehasonlítások érdekében a régi oldalon 2016. július 6-áig publikált mintegy 365 cikk közül, a közelmúltban publikált néhány népszerű cikk 2016. július 6-án rögzített megnyitás számát is kigyűjtöttük (az akkori népszerűségi listában elfoglalt sorszámának feltüntetésével – 3. Táblázat). Mivel ezek viszonylag friss cikkek, összesített megnyitás számuk nem túl magas. A naponkénti megnyitások átlagos számát a publikálásuk óta eltelt napok számának figyelembe vételével határoztuk meg.

Ezúttal is érdemes kicsit eltűnődni, mit mutatnak a számok. Tegye ezt ki-ki, saját fantáziája szerint. Alább néhány megfigyelésemet emelem ki.

A legnépszerűbb oldalak látogatottsági gyakorisága a korábbi (2011-2015 közötti, és az utolsó 15 hónap során – az első időszak 1305 napot, a második időszak 453 napot tett ki) meglehetősen stabilnak mondható. Mint a 2.Táblázatból látható, az első 10 legnépszerűbb cikket naponta átlagosan 3-8 alkalommal nyitották meg (van olyan cikk, amelyiknek a látogatottsági gyakorisága a második időszakra növekedett, van, amelyiké csökkent)

A foto-agora.hu oldal megnyitása óta eltelt 40 napban a régi oldal 10 legnépszerűbb cikkét nagyjából ugyanolyan napi gyakorisággal nyitották meg, mint korábban  (többségében némi csökkenés volt, de éppen a legnépszerűbb oldal esetében növekedés – de a rövid időszak, a szerény statisztika miatt a változás nem tekinthető szignifikánsnak).

.Mivel a különböző cikkek publikálása óta eltel idő nagyon változó, a 10 legnépszerűbb cikkre a megnyitások számának napi átlagát is megvizsgáltuk (2. Táblázat)

.Az utóbbi hónapokban publikált cikkek közül a legnépszerűbbeket (3. Táblázat) naponta átlagosan 1,9 – 6,6 alkalommal nyitották meg – ez nem különbözik szignifikánsan a régebben publikált, az össz megnyitások száma szerinti listavezető, legnépszerűbb oldalak megnyitási gyakoriságától. Levonható a következtetés: az Agóra látogatói az általuk (hosszabb távon is ) érdekesnek talált cikkeket (amelyek nem rövid idejű aktualitással bíró hírek), egyformán szívesen böngészik, akár frissen, akár esetleg 2008-ban publikáltuk azokat. A 3. Táblázatban csak a 2016. július 6-án, és azt megelőzően rögzített adatokkal foglalkoztunk

2. Táblázat

 3. Táblázat

 

Érdekes megfigyelni a legnépszerűbb oldalak népszerűségének állandóságát, valamint a nem túl nagy számú, de esetenként jelentős sorrend változásokat. A 10 leglátogatottabb cikk egyetlen kivétellel változatlan, mindhárom időpontban (a kivétel a 2011-ben 10. cikk, ami már 2015-re lecsúszott a 14. helyre, mostanra tovább veszített valamelyest a népszerűségéből, a 17. helyre esett vissza. Sorrend változás több is történt az első 10 helyezett között is. Figyelemre méltó, hogy a 2011-ben jelentős előnnyel vezető CHDK cikk, amelyik 2015-re alig szorult a 2. helyre, tartja előkelő pozícióját (ahhoz képest, hogy milyen speciális témája van), jelenleg a 3. (alig 10 %-kal lemaradva a jelenlegi listavezetőtől, amelyik 2011-ben a 2. helyezett volt, azóta folyamatosan vezeti a listát, mára több, mint húszezer alkalommal nyitották meg).Ebben a csoportban a legnagyobb előretörést az egyik színtani témájú cikk mutatta fel: 2011-ben nem volt az első 10-ben, 2015-ben épp elcsípte a 10. helyet, mára jelentős ugrással az 5. helyre lépett (alig lemaradva a 4. helyről, és jóval megelőzve a 6.-at). A következő 10 és a 21-25. csoportok összetétele is szinte változatlan (csoportokon belüli sorrend változásokkal). Ezekben a legnagyobb változás, hogy a 20. helyre olyan (a képek komponálásával foglalkozó) cikk került, amelyik 15 hónappal ezelőtt nem szerepelt az első 25-ben. Megelőzte a TriLite Stúdióval, az általuk rendezett fotós héttel kapcsolatos 3 cikket, amelyek publikálásuk után rögtön nagyon népszerűek voltak 2015-ben a 18., 20. és 22. foglalták el.

Megnéztük az új foto-agora.hu oldalon eddig publikált 3 cikk eddigi, mintegy 5 hét alatti megnyitásainak számát (közülük csak az első foglalkozik érdemben fotós témával, a másik kettő „háztáji”). Ezeket az adatokat a 4. Táblázat tartalmazza.

4. Táblázat

Az új foto-agora.hu oldalon eddig megjelent egyetlen fotózással foglakoző (debreceni fotográfust bemutató) cikk naponkénti megnyitásainak átlagos száma liemelkedően magas (bár annak egy (ismeretlen) részét a szerkesztő produkálta, de a nélkül is). A másik két, „háztáji” cikk megnyitásainak száma természetesen alacsony, de jelzi, hogy az új oldalt felkereső látogatók között vannak, akik ilyen jellegű információra is kíváncsiak.